Gyakori kérdések az iso50001 -el kapcsolatban

Gyakran felmerülő kérdések az 50001-es energiagazdálkodási szabvánnyal kapcsolatban.

Mennyibe kerül ez a vállaltnak és mennyi idő alatt térül meg?

Hasonlatos egy minőségügyi rendszer kiépítésének költségéhez. Általában elmondható, hogy 5-15 % energia költség megtakarítást eredményez, sok ki nem mutatható előny mellett (áttekinthetőség, leállások csökkenése, energiaellátási problémák hatékony kezelése, stb.). Az energiaköltségeket tekintve kb. annak néhány százalékába kerül, ami alapján látható, hogy rövid időn belül megtérülő beruházásról van szó. Azonban beruházási nehézségek esetén a rendszert folyamatosan is lehet építtetni, így tulajdonképpen az amúgy is kifizetett energia költség kerül hasznos felhasználásra.

Mérhető-e objektíven és hogyan a megtakarítás?

Igen, egyértelműen mérhető. A rendszer bevezetésekori energia alapállapot rögzítés és az elmúlt évek adatai, és a mindenkor aktuális fogyasztás alapján. Néhány körülmény befolyásolhatja a fogyasztásokat, mint átlaghőmérséklet, de ezek korrigálhatók.

Szükséges-e műszaki berendezéseket vásárolni?

Alapvetően nem. De már az elején világos lesz mindenki számára, hogy a hatékony működéshez legalább el kell kezdeni kiépíteni azt a rendszert, amely a megállapított energetikai szabályokat automatikusan lekezeli, kizárva ezzel a szubjektivitást onnan, ahonnan szükséges. Pl: hőfokszabályozás.

Ez minőségügyi vagy energetikai szabvány?

Energetikai, de a megszokott, minőségügyben ismert rendszerbe foglalja a követelményeket. Ezáltal a nem energetikai szakemberek is könnyebben boldogulnak a fogalmakkal, logikával, üzemeltetéssel. Fontos, hogy mind önállóan, meglévő minőségügyi alapszabvány nélkül is életképes és alkalmazható, mind meglévő rendszerbe integrálható.

Kötelező-e auditáltatni független féllel?

Nem. A rendszer öntanúsítással vagy öndeklarációval is üzemeltethető, vagy energetikai szakcéggel is felülvizsgáltatható. Azonban megfontolandó, hogy piaci vagy más szempontból szükséges-e a hivatalos oklevél. Ebben az esetben jobban kommunikálható, nagyobb bizalmat ébreszt.

Miben más mint a megszokott menedzsment rendszerek?

Az EIR lényege, hogy nem a dokumentációs rendszert helyezi előtérbe, hanem egy hatékonyan működő energiagazdálkodást. A minőségügy kapcsán sokan egy „felesleges” vagy gazdasági szempontból nem indokolt dologra gondolnak. Ez a rendszer azonban a bevezetésének kezdetétől fogva közvetlen megtakarításokat eredményez. Ez egyetlen korábbi rendszerről sem volt elmondható.

Ez tulajdonképpen egy energia audit?

Igen, mert a rendszer bevezetésekor egy energetikai alapállapot kerül rögzítésre. Annyiban nem azonban, hogy itt a működő rendszer egy folyamatos, és nem egy egyszeri auditot takar. A különbség olyan mintha évi egyszeri látogatással irányítanánk egy vállalatot, vagy folyamatos jelenlétünkkel menedzselnénk azt.

Ahol jelenleg is fejlett energiagazdálkodás működik, ott is van értelmezve?

Igen, mert ez a portástól a vezérigazgatóig beülteti az energia tudatosságot a vállalat dolgozóiba. Az energiagazdálkodást szisztematikussá teszi, amelyet folyamatos korrekciós intézkedések követnek. A kialakított rendszer olyan területekre is kiterjed, ahová a hagyományos energiagazdálkodás nem ér el. (beszerzés, energia keretek, alvállalkozók, beszállítók). A hagyományos értelembe vett gazdálkodást rendszerbe szedi és foglalja, a szükséges visszacsatolások útját kidolgozza. Az már nem néhány ember ügye lesz, hanem minden dolgozóé.

Hol húzhatók meg a rendszernek a határai, milyen mélységben érinti a vállalatot?

A rendszer határait mindig annak alkalmazója dönti el. Ezt lehet egyes energiahordozókra, termékcsoportokra, egyes telephelyekre vagy akár épületekre szűkíteni. Van azonban olyan vállalat, aki egyik meghatározó alvállalkozóját is kötelezte a bevezetésére, mivel energiafogyasztását az nagy mértékben meghatározza.

Hogyan működik, mi az objektív kényszerítő erő a dolgozók számára a megtakarítások elérése érdekében?

Először is energia keretek kerülnek meghatározásra. Ezek a korábbi fogyasztásokhoz igazítottak. Energia célok kerülnek meghatározásra, ami pl. az előző évhez viszonyított fogyasztás 5%-os csökkentése. Ez egy konkrét számot ad pl. kWh-ban, amibe az adott egységnek bele kell férnie. A dolgozók motiválhatók lesznek, mivel már konkrét számokról beszélünk. A túlfogyasztókat és nemtörődöm dolgozókat, pedig hátrányos helyzetbe lehet hozni.

Van-e folyamatos támogatás, nem marad-e magára az adott vállalat a bevezetés után?

Igen van támogatás, több mint húsz éves gyakorlattal, a munkatársaink több mint háromszáz éves összesített energetikai gyakorlatával segítünk a rendszer kialakításában, garantált auditálással. Lehetőség van a folyamatos kapcsolatra olyan szintig is, hogy az ügyfél csak az előnyeit élvezi a rendszernek, az összes feladatot átvállaljuk. Ebben az esetben a fontos energia paramétereket egy készüléken keresztül szakértőink folyamatosan megkapják és elemzik azt. Az energetikai törvények és rendeletek változásának nyomonkövetése, a szolgáltatói szerződésmódosítások mind beletartoznak.

Van-e és milyen referenciája a cégnek az 50001 rendszerrel kapcsolatban?

Igen. 20 Mrd Ft/év energiaköltségű vállalat alkalmazza sikeresen az általunk bevezetett szabványosított energiagazdálkodást.

Milyen tapasztalatokat hozott a egy konkrét esetben az 50001 rendszer?

- Pénzügyileg: először is bebizonyosodott, hogy viszonylag fejlett energiagazdálkodás esetén is hatékony az 50001 szerinti rendszer. A rendszer kiépítésének kezdetétől számított három hónapon belül 18 millió forint energiaköltség csökkenést értünk el.

- Az energia hatékonyság ettől fogva folyamatosan nőni fog. Az energia teljesítmény mutató jelenleg az induláskori helyzettől számítva 0,97-re esett vissza. A 2010-es energia keret alapján 0,95-ben van meghatározva. Ez a teljes energiaköltségre (1,6 Mrd Ft.) már számítva 80 M Ft-ot jelent.

- A dolgozók energiatudatossága fejlődőben van. Olyan energia ötletekkel állnak elő már rég a vállalatnál dolgozók is, amelyek eddig nem kerültek a felszínre, most beépítésbe kerül a rendszerbe.

- A kommunikáció folyamatossá vált a vállalton belül.

- A rendszer üzemeltetéséről egy kijelölt energia menedzser gondoskodik, aki a vezérigazgatónak van közvetlen alárendelve. Minden probléma így már közvetlen orvosolható, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor hónapok is elteltek, így értelmetlen veszteségeket okozva.

- A rendszer olyan területeket is megvilágított, ahol nem is tudtak a veszteségforrásokról. (Fűtési rendszerek, hibás beállítások)

- A műszaki dokumentáció naprakész és érvényes lett. Megszűntek a hibás rajzok, kiegészültek a használati utasítások.

- A gépkezelők, buszvezetők energia szempontú üzemeltetési utasításokat kapnak (vezetés technika, üzemeltetési szabályok, terhelések)

- Az energetikai havária esetén előre átgondolt tervek alapján történik az elhárítás (pl. felső vezeték szakadás, kazánüzem kiesés stb.), amely költségcsökkentést és baleseti kockázat javulást okoz.

- A rendelkezésre álló de eddig nem tudott és nem használt információk felkutatásra kerültek. Pl. a járművekben találtunk olyan adatot, hogy hány utast szállít. Ez most a forgalomtervezésbe vissza van csatolva szemben a korábbi eseti utasszámlálással, így csökkennek az üresjáratok.

- Az energia ma már folyamatosan és szisztematikusan, terv alapján mért. Az adatok összevetésre kerülnek a tervekkel, és az eltérések okai minden esetben feltárásra kerülnek.

- Az energetikai fogyasztási görbék olyan jelenségekre is rámutatnak, amelyek további elemzése alapján üzemszervezésből eredő közvetlen megtakarításokat eredményeznek

- Az energiagazdálkodás már nem két dolgozó ügye, mint korábban, hanem mind a kb. 700 dolgozóé. Mindenki ismeri a célokat, a jelenlegi állapotot, a jelenlegi energia teljesítményt.

- A rendszer legelső bemutatásakor a felső vezetés szkeptikus volt. Ma teljes egyetértésben elkötelezettek a rendszer iránt, és tudják, hogy erre folyamatosan erőforrást kell biztosítani, mert rövid időn belül megtérül. Csak olyan döntéseket hoznak ma már energetikai téren, amely megfelelően előkészített, pénzügyileg alátámasztott, és hosszú távú koncepcióba illeszkedik.

- Az eredmények kifelé is kommunikáltak. Az utasok, szolgáltatást igénybe vevők megismerik azon törekvést, hogy a vállalat nem csak „áthárítja” a költségeit, hanem maga is erőfeszítéseket tesz azok csökkentése érdekében.

partnereink