Energia felügyeleti rendszer

Energia-adatgyűjtés és felügyelet:

A PowerWatch támogatja a termelésben használatos energiahordozók (víz, villany, gáz, gőz, stb.) folyamatos felügyeletét, monitorozásátés a mérhető paraméterek naplózsását. Eseménykezelő rendszere lehetővé teszi az üzemi értékektől való eltérés esetén a felelős személyek, munkatársak értesítését, riasztását különböző kommunikációs csatornákon keresztül (személyi hívó, telefon, stb.), gyors és felügyelt beavatkozási lehetőségeket kínál hálózaton keresztül a problémák hatékony megoldása érdekében. Internetes felhasználói felülete révén jól használható bármely termelőüzem vagy gyár energiahordozóinak centralizált vagy szétosztott felügyeletére.

 

Gazdasági előnyei:

Mivel független az energiahordozók típusaitól, nem szükséges több rendszer üzemeltetése, egy rendszer kiéíptése és üzemeltetése esetén a gyár minden termelésben részt vevő erőforrása felügyelhető. Könnyen üzemeltethető, mert internetes felhasználói felülete révén nem kell a gyár területén szétszórt számítógépeket külön-külön installálni, konfigurálni. Támogatja a hagyományos üzemeltetési szokások (centralizált/szétosztott) megtartását. Általános szemlélete révén könnyen bővíthető új feladatok megoldására alkalmas egységekkel. Folyamatosan naplózott adatbázisából a termelési paraméterek és szokások felderítésével, a felhasznált mennyiségek mérésével támogatható a kontrolling.

Minőségi előnyei:

A termelési folyamatokba történő beavatkozás sebessége emelkedik, az állásidő elhárítható, vagy jelentősen csökkenthető. Segítségével korszerűen megoldható a különböző energiahordozók paramétereinek és mennyiségének mérése, technológiai folyamatok vezérlése, adatgyűjtése, vagyon és eszköz védelem. (pl.: ipari kamerák a rendszerbe integrálhatók, így technológiai elégtelenség esetén rögzíthetők az események.)

Termelés előnyei:

A termelési folyamatok stabilizálásával javítható a gyártott termék minősége. A rendszer modulszerűen építhető és figyelembe veszi a legkorszerűbb ipari szabványokat, ajánlásokat továbbá igen rugalmasan alakítható a felhasználói igényekhez, mind szoftver, mind hardver szempontból pontos, tárolt és jól használható adatokat szolgáltat.

Működés leírása:

A rendszer szigetelt csavart érpárú RS-485/422-öes ipari hálózaton kommunikál a központi számítógéppel. A terepi eszközök széles skáláját képes kezelni, az ADAM4000-es moduloktól a különböző ipari PLC-ig. Mivel egyedi protokollok integrálására is alkalmas új terepi eszközök integrálása nem okoz gondot. I/O csatornaként a számítógép RS-232-es portja vagy számítógép hálózat esetén a hálózati kártya használható. A MODEM-es kapcsolódás esetén a MODEM kívánt hívási utasításait kezeli a rendszer. Aterepi eszközök által szolgáltatott mérési értékekekt egy rugalmas skálázási rendszer alakítja pontos mennyiséggé. Skálázási függvények széles spektruma (lineáris, exponenciális, logaritmikus, polinomiális)alkalmazható. Az analóg mennyiségek értékeit öt értékszintű kiértékelő rendszer figyeli (minimum, alacsony, normál, magas, maximum), melyek mindegyikéhez eseményt és beavatkozást lehet rendelni. Az automatikus beavatkozásokat jóvá lehet hagyatni a felelős személyekkel, az eseményekhez megadhatók, hogy bekövetkezésük esetén milyen üzeneteket küldjön el a rendszer személyi hívóra, mobiltelefonra (SMS, hangüzenet)vagy e-mail címre. A mérési adatgyűjtő hálózat össze van kötve a gyáron belüli lokális hálózattal, azaz több munkaállomásról is megtekinthető (Intranet).A rendszer különböző képernyői szabványos HTML felületen érhetők el egy egyszerő Web böngésző segítségével és bizonyos paraméterei, jogosultság esetén beállíthatók. Ez a felhasználói felület nem igényel nagy gépteljesítményt. A különböző speciális feladatok megoldásához nélkülözhetetlen hardver eszközöket cégünk kifejleszti.

Együttműködés a további rendszerekkel:

Támogatja az együttműködést más rendszerekkel (pl.: PowerLimit, HiCam), és az Interneten keresztüli távmenedzselést.

partnereink