Energia- adatgyűjtés és felügyelet (PowerWatch)

A PowerWatch támogatja a termelésben használtos energiahordozók (víz, villany, gőz, stb. ) folyamatos felügyeletét, monitorozását és a mérhető paraméterek naplózsását. Eseméynkezelő rendszere lehetővé teszi az üzemi értékektől való eltérés esetén a felelős személyek, munkatársak értesítését, risztását különböző kommunikációs csatornákon keresztül (személy hívó, telefon, stb. ), gyors és felügyelt beavatkozási lehetőséeget kínál hálózaton keresztül a problémák hatékony megoldása érdekében. Internetes felhasználói felülete révén jól használható bármely termelőüzem vagy gyár energiahordóinak centralizált vagy szétosztott felügyeletére.

Gazdasági előnyei:

Mivel független az energiahordozók típusától, nem szükséges több rendszer üzemeltetése, egy rendszer kiépítése és üzemeltetése esetén a gyár minden termelésben részt vevő erőforrása felügyeéhető. Könnyen üzemeltethető, mert internetes felhasználói felülete révén nem kell a gyár területén szétszórt számítógépeket külön – külön installálni, konfigurálni. Támogatja a hagyományos üzemeltetési szokások (centralizált/szétosztott) megtartását. Általános szemlélete révén könnyen bővíthető új feladatok megoldására alkalmas egységekkel. Folyamatosan naplózott adatbázisából a termelési paraméterek és szokások felderítésével, a felhasznált mennyiségek mérésével támogatható a kontrolling.

Minőségi előnyei:

A termelési folyamatokba történő beavatkozás sebessége emelkedik, az állás idő elhárítható, vagy jelentősen csökkenthető. Segítségével korszerűen megoldható a különböző energiahordozók paramétereinek és mennyiségének mérése, technológiai folyamatok vezérlése, adatgyűjtése, vagyon és eszközvédelem. (pl.: ipari kamerák a rendszerbe integrálhatók, így technológiai elégtelenség esetén rögzíthetők az események.)

Termelési előnyei:

A termelési folyamatok stabilizálásával javítható a gyártott termék minősége. A rendszer modelszerűen építhető és figyelembe veszi a legkorszerűbb ipari szabványokat, ajánlásokat továbbá igen rugalmasan alakítható a felhasználói igényekhez, mind szoftver, mind hardver szempontból pontos, tárolt és jól használható adatokat szolgáltat.

Működési leírása:

A rendszer szigetelt, csavart érpárú RS-485/422-es ipari hálózaton kommunikál a központi számítógéppel. A terepi eszközök széles skáláját képes kezelni, az ADAM4000-es moduloktól a különböző ipari PLC-ig. Mivel egyediprokotollok integrálására is alkalmas új terepi eszközök integrálása nem okoz gondot. I/O csatornaként a számítógép RS-232-es portja vagy számítógép hálózat esetén a hálózati kártya használható. A MODEM -es kapcsolódás esetén a MODEM kívánt hívási utasításait kezeli a rendszer. A terepi eszközök által szolgáltatott mérési értékeket egy rugalmas skálázási rendszer alakítja pontos mennyiséggé. Skálázási függvények széles spektruma (lineáris, exponenciális, logaritmikus, polinomiális ) alkalmazható. Az analóg mennyiségek értékeit öt értékszintű kiértékelő rendszer figyeli (minimum, alacsony, normál magas, maximum), melyek mindegyikéhez eseményt és beavatkozást lehet rendelni. Az automatikus beavatkozásokat jóvá lehet hagyatni a felelős személyekkel, az eseményekhez megadhatók, hogy bekövetkezésük esetén milyen üzeneteket küldjön el a rendszer személyi hívóra, mobiltelefonra (SMS vagy hangüzenet) vagy e-mail címre. A mérési adatgyűjtő hálózat össze van kötve a gyáron belüli lokális hálózattal, azaz több munkaállomásról is megtekinthető (Intranet). A rendszer különböző képernyői szabványos HTML felületen érhetők el egy egyszerű Web böngésző segítségével és bizonyos paraméterei, jogosultság esetén, beállíthatók. Ez a felhasználói felület nem igényel nagy gépteljesítményt. A különböző speciális feladatok megoldásához nélkülözhetetlen hardver eszközöket cégünk kifejleszti.

Együttműködés a további rendszerekkel:

Támogatja az együttműködést más rendszerekkel (pl.: PowerLimit, HiCam), és az Interneten keresztüli távmenedzselést.

partnereink