Az 50001 alkalmazásának előnyei

Gyakori és jogos kérdés, hogy milyen tapasztalatokat hozott a egy konkrét esetben az 50001 rendszer?

 • - Pénzügyileg: először is bebizonyosodott, hogy viszonylag fejlett energiagazdálkodás esetén is hatékony az 50001 szerinti rendszer. A rendszer kiépítésének kezdetétől számított három hónapon belül 18 millió forint energiaköltség csökkenést értünk el.
 • - Az energia hatékonyság ettől fogva folyamatosan nőni fog. Az energia teljesítmény mutató jelenleg az induláskori helyzettől számítva 0,97-re esett vissza. A 2010-es energia keret alapján 0,95-ben lett meghatározva. Ez a teljes energiaköltségre (1,6 Mrd Ft.) már számítva 80 M Ft megtakarítást jelentett!
 • - A dolgozók energiatudatossága fejlődőben van. Olyan energia ötletekkel állnak elő már rég a vállalatnál dolgozók is, amelyek eddig nem kerültek a felszínre, most beépítésbe kerül a rendszerbe.
 • - A kommunikáció folyamatossá vált a vállalton belül.
 • - A rendszer üzemeltetéséről egy kijelölt energia menedzser gondoskodik, aki a vezérigazgatónak van közvetlen alárendelve. Minden probléma így már közvetlen orvosolható, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor hónapok is elteltek, így értelmetlen veszteségeket okozva.
 • - A rendszer olyan területeket is megvilágított, ahol nem is tudtak a veszteségforrásokról. (Fűtési rendszerek, hibás beállítások)
 • - A műszaki dokumentáció naprakész és érvényes lett. Megszűntek a hibás rajzok, kiegészültek a használati utasítások.
 • - A gépkezelők, buszvezetők energia szempontú üzemeltetési utasításokat kapnak (vezetés technika, üzemeltetési szabályok, terhelések)
 • - Az energetikai havária esetén előre átgondolt tervek alapján történik az elhárítás (pl. felső vezeték szakadás, kazánüzem kiesés stb.), amely költségcsökkentést és baleseti kockázat javulást okoz.
 • - A rendelkezésre álló de eddig nem tudott és nem használt információk felkutatásra kerültek. Pl. a járművekben találtunk olyan adatot, hogy hány utast szállít. Ez most a forgalomtervezésbe vissza van csatolva szemben a korábbi eseti utasszámlálással, így csökkennek az üresjáratok.
 • - Az energia ma már folyamatosan és szisztematikusan, terv alapján mért. Az adatok összevetésre kerülnek a tervekkel, és az eltérések okai minden esetben feltárásra kerülnek.
 • - Az energetikai fogyasztási görbék olyan jelenségekre is rámutatnak, amelyek további elemzése alapján üzemszervezésből eredő közvetlen megtakarításokat eredményeznek
 • - Az energiagazdálkodás már nem két dolgozó ügye, mint korábban, hanem mind a kb. 700 dolgozóé. Mindenki ismeri a célokat, a jelenlegi állapotot, a jelenlegi energia teljesítményt.
 • - A rendszer legelső bemutatásakor a felső vezetés szkeptikus volt. Ma teljes egyetértésben elkötelezettek a rendszer iránt, és tudják, hogy erre folyamatosan erőforrást kell biztosítani, mert rövid időn belül megtérül. Csak olyan döntéseket hoznak ma már energetikai téren, amely megfelelően előkészített, pénzügyileg alátámasztott, és hosszú távú koncepcióba illeszkedik.
 • - Az eredmények kifelé is kommunikáltak. Az utasok, szolgáltatást igénybe vevők megismerik azon törekvést, hogy a vállalat nem csak „áthárítja” a költségeit, hanem maga is erőfeszítéseket tesz azok csökkentése érdekében.

Az MSZ EN ISO 50001 Energia Menedzsment Rendszer használata keretet biztosít a költségcsökkentési lehetőségeknek és segítséget ad az energiafelhasználás hatékony menedzseléséhez, valamint az alábbi előnyökhöz vezet (a rendszert használók véleményei alapján):

 • Csökkenő költségek
  Az energiafogyasztás tervezett és rendszerezett ellenőrzése az azonosítás, mérés és komplex irányítás segítségével. A megtakarítások legalább fele nem műszaki fejlesztésből ered, hanem az energiagazdálkodás szisztematikusságból!
 • Csökkenő széndioxid kibocsátás, kormányzati támogatás
 • Az EU, ezen belül a kormányzati energiahatékonysági célkitűzések elérése érdekében a kormányzatok sorra intézkedéseket tesznek a rendszert alkalmazók támogatására.(Pl.: energiahatékony berendezések beszerzése, pályázatok.) Bizonyos vállalatok számára ez közvetlenül előnyös a piacon.
  Az energia ellátás nagyobb biztonsága
 • Ismertté válik az energiaellátással kapcsolatos rizikó tényező és azonosítottak a szervezetnél azok a területek ahol azok a legnagyobb problémát okozzák. A leállások gyakorisága vagy valószínűsége, az ebből eredő főleg elektronikai berendezések meghibásodása csökken.
  Az üzleti teljesítmény növekedéseA legjobb és költséghatékonyabb elérhető technológiai megoldások, alkalmazási szokások szisztematikus azonosítása és sorrendbe állítása további költségcsökkenést eredményeznek. A beszállítói piacon már megjelentek azok a cégek, akik előnyben részesítik a „zöld” termékeket, azaz működtetett 50001 mellett állítanak elő. Ha egy ilyen kérés megjelenik, az időveszteséget és hátrányt jelenthet a piacon.
  Fejlettebb és közvetlenebb kapcsolat a legfelső vezetéssel
 • Az energia menedzsment jelenléte a a vállalatirányításban kulcsfontosságú a szervezet számára a megfelelő döntések időbeni meghozatalában.
  Fejlettebb jogszabályi megfelelés
 • Biztosítja a jelenlegi és jövőbeli energiahatékonysági előírások, kibocsátási mennyiségek betartását, valamint más energiával kapcsolatos jogszabályi megfelelést.
  Dokumentált energiapolitika és célok
 •  Az energiapolitika mint vállalati alapelv a többi alapelv részévé válik, az energia hatékony gondolkodás a szervezetbe ágyazódik.
  Meglévő menedzsment rendszerekbe integrálhatóság
 •  További előnyök elérése érdekében az energia menedzsment rendszert lehetséges és célszerű a meglévő irányítási rendszerbe ágyazni, ha az praktikus.
  A fejlesztési lehetőségek növekedése
 •  A szervezet jóval több fejlesztési lehetőség közül választhat, amit az energiatudatos gondolkodás generál. A dolgozói javaslatok a tapasztalatok alapján az egyik legfontosabb megtakarítási forrás, de az csak akkor aknázható ki ha a gyakorlatban működik mind a javaslattétel mind annak feldolgozása.

partnereink