Az 50001 bevezetése

Gyakran felmerülő kérdés hogyan történik a rendszer kiépítése, mi a kivitelezés menete?

Cégünk szakemberei a vállalat által kijelölt energia menedzser vezetésével közösen végzi a rendszer kiépítését és fejlesztését.

Az ajánlat helyszni felmérés és a sajátosságok ismerete alapján készül, tartalmazva egy feladatlistát, megjelölve annak időbeliségét (GANTT diagram).

Az ajánlat tartalmaz becsült megtakarítás, amennyiben az információk rendelkezésre állnak.

A kivitelezés a vállalatot emberi erőforrás tekintetében csak kis mértékben terhetli

Megrendelő vállalja hogy megfelelő időkeretet, helységekbe való bejutást és a szükséges energiával kapcsolatos dokumentációkba (pl.: szolgáltatói, alfogyasztói szerződések) való betekintést biztosít a sikeres kivitelezés érdekében. Vállalkozó a Megrendelő által előírt kötelezettségeket vállalja a titoktartás tekintetében.

Vállalkozó elektronikus formában bocsátja rendelkezésre a szükséges információkat, és lehetőség szerint így is kéri.

A projekt végeredménye:

Az ISO 50001 szabványnak megfelelő energiahatékonysági rendszer, amelyről vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatot ad ki, és független fél által is auditáltatható. Vállalkozó legalább öt évig biztosítja a folyamatos kapcsolatot a projekt után is, elvégzi a folyamatos vagy az eseti megbízásokat, méréseket, és fenntartja a rendszert amennyiben azt megrendelő igényli és megrendeli.

partnereink